Címke: történelem

Ők a leggonoszabb nők a világon!

Jó néhány véres kezű asszony szerepel a történelemkönyvekben. Néhányuk esetében ugyan később bebizonyosodott, hogy politikai összeesküvés áldozatai lettek, – mint például Báthory Erzsébet – de állítólagos, vagy valódi tetteik a mai napig elborzasztják az utókort.

 

Myra Hindley (1942-2002)
Angol sorozatgyilkos. Ian Brady-vel együttműködve nemi erőszakot és gyilkosságot követett el, melynek öt kisgyermek volt az áldozata. Emberrablás, szexuális visszaélés, kínzás és gyilkosság szerepel a bűneik között.
A börtönben halt meg 2002-ben.

 

Kasztíliai Izabella (1451-1504)
A katolikus Izabella Kasztília és León királynője volt. Ő és férje, aragóniai Ferdinánd spanyol történelem legjelentősebb uralkodói közé tartoznak. Megteremtették az egységes Spanyol Királyság alapjait, és elkezdték a spanyol gyarmatbirodalom kiépítését. Rendre és stabilitásra törekedtek, ám ennek nagy ára volt. A rendteremtő, 1480-as években bevezetett spanyol inkvizíció következtében több százezer zsidó és muzulmán vált üldözötté. Több mint 200 ezren hagyták el az országot. Aki ott maradt, hiába keresztelkedett át, származása miatt továbbra is üldözték. Közel 100 ezer embert ítéltek el, és több ezret vetettek máglyára. Az időszakot a történelemkönyvek kis holokausztként is emlegetik.

Irma Ida Ilse Grese (1923-1967)
Náci koncentrációs táborokban, Ravensbrückben és Auschwitzban dolgozott volt. Gondnok volt a Bergen-Belsen-i női részlegben. . Előszeretettel alkalmazta a kínzás legfájdalmasabb módszereit. Emberiség elleni bűncselekményekért életfogytiglani börtönre ítélték. Akkor 22 éves volt. A beceneve „The Beast of Belsen”, „Belsen szörnyetege” volt. 1967-ben öngyilkos lett a cellájában. Bűneit sosem bánta meg.

Beverley Gail Allitt (1968-)
A Halál Angyala. Négy gyermek meggyilkolása és többi gyerek súlyos testi sértése köthető hozzá. A bűncselekményeket 1991 február-április között történtek munkahelyén, a lincolnshire-i kórházban.
Jelenleg is börtönben van Notting-hamshire-ben.

I. Mária angol királynő (1516-1558)
1553-tól haláláig volt Anglia és Írország királynője. Szülei VIII. Henrik, és annak első felesége Aragóniai Katalin. Kegyetlenségének célpontjai a protestánsok voltak. Alattvalóit erőszakkal is megpróbálta visszatéríteni a katolikus hitre. Lázadások sorát verette le, és emberek százait vetették máglyára eretnekség címén. Közöttük számos főnemest és a canterbury érseket is.
A biztos halál elől legalább 800-an menekültek el az országból. Ragadványneve: „Bloody Mary”.

Báthory Erzsébet (1560-1614)
A grófnő a híres Báthory-család nemesi sarja volt. Ő tartják a „legtermékenyebb” női sorozatgyilkosnak. Beteges természetének célpontjai főképp fiatal parasztlányok voltak, akiket válogatott eszközökkel kínzott. Verés, égetés, megcsonkítás, húsuk lerágása – és számos egyéb szörnyűség. A fiatalság titkát kereste, és úgy gondolta, a fiatal nők vére megszépíti a bőrét. Szüzek vérét vette, akiket a legalkalmasabbnak talált ilyen célra. Birtokán összegyűjtötte őket, megkorbácsolta, megcsonkította és megkínozta, majd lábuknál fellógatva vérüket vette. Gyilkos hajlamáról tudtak, ám rangjánál fogva soha nem ítélték el. Nemesasszonyként nem állíthatták bíróság elé, nem emelhettek vádat ellene. Nőként pedig felségsértéssel sem vádolhatták meg. Élete végéig a csejtei várban tartották fogva, befalazva. Itt halt meg 54 évesen, elborult elmével. A történelemtudomány ma már koncepciós vádakként tekint Báthory Erzsébet elleni vádakra.
forrás zoldujsag

Bácsika a múltban! :D

Józsi bácsi felutazik Budapestre, de mivel utoljára a háború előtt járt ott, nehezen tud eligazodni. Gondol egyet, és megszólít egy járókelőt:
– Tessék mondani, merre van a Horthy Miklós utca?
– Jaj, bácsika, ne mondjon ilyet, mert rögtön elviszik! – válaszolja a járókelő – Horthy Miklós utca már nincsen! Helyette Lenin utca van.
Józsi bácsi elballag, majd megkérdezi a következő embert:

– Tessék mondani, merre van a Mussolini tér?
– Hallgasson, mert csúnyán megütheti a bokáját! – hördül fel a kérdezett. – Már nincs Mussolini tér, Moszkva tér van helyette.
Józsi bácsi elcsodálkozik, majd megy tovább, és megint megszólít valakit:
– Tessék mondani, merre van az Adolf Hitler utca?
– Megőrült, öreg? – sápad el a járókelő – Már nincsen Adolf Hitler utca, helyette Vörös Hadsereg utca van.
Józsi bácsi nagyon elkenődik, és továbbmegy. Elérkezik a Dunához, és szomorúan leül az egyik lépcsőre. Arra megy egy rendőr, és megkérdezi:
– Mit csinál itt, bácsika?
– Nézem a Volgát! – válaszolja szomorúan az öreg.